Møde 10.april 2019

Placebobegrebet og behandling af hjemløse:

På det næste ¼ års møde vil vi først diskutere placebobegrebet. Kan troen virkelig flytte bjerge – eller er det bare noget vi tror. Efter dette filosofiske og videnskabsteoretiske emne vil vi have fokus på praktiske behandlingstiltag hos en gruppe medborgere med mange udfordringer inden for områderne somatisk- og psykisk sygdom, alkohol- og stofmisbrug samt social nød.
Vi er glade for at kunne præsentere overlæge Peter W. Jepsen og overlæge Henrik Thiesen som næste mødes foredragsholdere.

Læs mere her