Alkoholmøde 30. aug

Alkohol problemer, alkoholmisbrug, binge-drinking, overforbrug af alkohol, alkoholisme, alkohol afhængighed – disse begreber dækker over en række tilstande karakteriseret ved at enten personen selv, omgivelser eller sundhedsmyndigheder betragter personens alkoholindtag med kritiske briller. Selvom der uden tvivl er psykologiske faktorer der spiller ind, er der uden diskussion også biologiske forhold, som gør, at patienter har svært ved at få kontrol med alkoholindtag, trods åbenlyse problemer ved indtag af alkohol.

Læs mere her

Tilmelding her