Tidligere møder

Januar 2019: Mødet blev holdt i Auditoriet, indgang 61A, Psykiatrisk afd. O, Rigshospitalet
Henrik Harpestrengsvej, 2100 København Ø.

Mødet omhandlede neurobiologiske virkningsmekanismer af narkotiske stoffer og interaktion med specielt ADHD og depression samt angstlidelser og skizofreni.  Lektor Jesper Andreasen fra Københavns Universitet var foredragsholder. Mødet blev afholdt i samarbejde med Medice Nordic.

August 2017: Selskabets sjette møde blev holdt på Panum Instituttet d. 30/8 2017 og var arrangeret i samarbejde med medicinalfirmaet Shire. Emnerne var : Alkohol problemer, alkoholmisbrug, binge-drinking, overforbrug af alkohol, alkoholisme, alkohol afhængighed – disse begreber dækker over en række tilstande karakteriseret ved at enten personen selv, omgivelser eller sundhedsmyndigheder betragter personens alkoholindtag med kritiske briller. Selvom der uden tvivl er psykologiske faktorer der spiller ind, er der uden diskussion også biologiske forhold, som gør, at patienter har svært ved at få kontrol med alkoholindtag, trods åbenlyse problemer ved indtag af alkohol.

Program med abstract

Slides fra mødet kan downloades her:

Neurobiologien ved alkoholabstinensreaktionen ved Speciallæge, dr.med., phd. Jakob Ulrichsen

Behandling af delirium tremens ved Speciallæge, dr.med., phd. Jakob Ulrichsen

Afrusning under indlæggelse ved Overlæge Jannik Bjerrum


Januar  2017: Selskabets femte møde blev holdt på Panum Instituttet d. 17/1 2017 og var arrangeret i samarbejde med medicinalfirmaet Shire. På mødet hørte vi om centralstimulerende stoffer og hallucinogener såsom kokain og amfetamin.
Vi havde et fint møde med ca 80 tilmeldte deltagere.

Tak til foredragsholdere, Shire og de fremmødte!


November 2016: Selskabets fjerde møde blev holdt i samarbejde med Shire på Panum Instituttet. Mødet om benzodiazepiner havde 80 tilmeldte.

agenda-nov-2016


August  2016: Selskabets tredie møde blev holdt i samarbejde med Shire på Diakonissestiftelsen d. 31/8 2016.
Vi havde et fint møde med 110 tilmeldte deltagere.

Tak til foredragsholdere, Shire og de fremmødte!


April 2016: Selskabets andet møde blev holdt i samarbejde med Shire på Diakonissestiftelsen d. 27/4 2016.
Vi havde et godt møde med ca. 30 deltagere. Speciallæge, dr.med., ph.d. Jakob Ulrichsen, overlæge Jannik Bjerrum og overlæge Casper Westergaard holdt hver sit foredrag over emnet for mødet “Narko, alkohol og psykisk sygdom”.

Tak til foredragsholdere, Shire og de fremmødte!


Januar 2016: Selskabets første møde blev holdt i samarbejde med Shire på Diakonissestiftelsen d. 20/1 2016.
Vi havde et godt møde hvor professor Karl Mann holdt foredrag om emnet “Emerging treatment perspectives for old and new addictions”
Der var i alt ca. 40 deltagere og vi var vidt omkring: rygning, alkoholisme, ludomani mm.
Det var et meget interessant møde og en perfekt start for vores nye selskab.

Tak til Shire, Karl Mann og alle fremmødte!